Leasing w 15 minut

Adres: Kostomłoty Pierwsze ul. Kielecka 161

Telefon:  41 249 52 52792 020 043

SUNWARD POLSKA Sp. z o.o.

Tel/fax: 41 249 52 52; serwis 792455002

email:serwis@sunward.pl

ZGŁOSZENIE AWARII / PRZEGLĄDU*

Zgłaszam awarię i zlecam wykonanie naprawy typu:

Wybieram płatnosć:

OŚWIADCZENIE:

Proszę o wcześniejszą wycenę kosztów naprawy:

Maszyna(typ,model) o numerze seryjnym aktualny przebieg mtg

Miejsce postoju maszyny ul

Opis usterki, przegląd po przebiegu

Dodatkowo zamawiam (dodatkowe części )

W razie konieczności dokonania innych napraw lub wymiany innych części niż wskazane powyżej, niezbędnych do prawidłowego i kompleksowego funkcjonowania maszyny:

Zlecam ich wykonanie za wynagrodzeniem określanym dla tego typu usług przez firmę Sunward Polska.
Nie zgadzam się na wykonanie jakichkolwiek innych napraw bez osobnego zlecenia

Mam świadomość, że w przypadku bezzasadnego wezwania serwisu, jak i nie wystąpienia zgłaszanych usterek poniosę koszty dojazdu serwisu. Jednocześnie upoważniam firmę Sunward Polska do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

Zleceniodawca potwierdza, iż został poinformowany o wysokości aktualnych stawek obowiązujących w Sunward Polska oraz sposobie ich naliczania.

Nazwa firmy NIP

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez firmę Sunward Polska Sp. z o.o. z siedzibą 00-511 Warszawa ul. Nowogrodzka 31. Dane te są przetwarzane w celu obsługi usługowo-handlowej związanej z prowadzoną przez firmę Sunward Polska Sp. z o.o., działalności gospodarczej. Dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych, a ich podanie ma charakter całkowicie dobrowolny. Państwa dane są przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem firmy Sunward Polska Sp. z o.o. jakim jest marketing produktów i usług własnych. Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać od nas informacji marketingowych i biznesowych prosimy o odesłanie wiadomości e-mail z tematem : RODO i treści : Nie. Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo na pozostawienie swoich danych w naszej bazie marketingowej gwarantujemy pełne bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych i spełnienie wszystkich praw, o których mowa w RODO/GDPR, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Niezależnie przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Staramy się, aby nasze działania marketingowe i biznesowe były realizowane w taki sposób, aby odpowiadały na Państwa oczekiwania i potrzeby, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi w zakresie otrzymywanych od nas informacji. Jeśli jesteście Państwo naszym Klientem podane dane są przetwarzane także w celu realizacji zawartej umowy oraz jej rozliczenia. Państwa dane będą przetwarzane w czasie realizacji celu, dla którego zostały pobrane, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub Państwa firmą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych